«Schrankhaus» Cabinet house

«FH Potsdam» Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve «HNE Eberswalde» Sürdürülebilir Kalkınma Üniversitesi projesi Bu « kabinevi» kavramı FH Potsdam tarafından tanıtılan "Mobil Ev / Kentsel Gelecek" tezi çerçevesinde oluşturuldu.

2014 yılından bu yana, FH Potsdam (FHP) ve HNE Eberswalde'nin yaklaşık 60 üniversite öğrencisi, 20 ortak ve sponsorlardan oluşan bir ekip, Prof. Hermann Weizenegger (FHP) ve Prof. Dr. Hermann Weizenegger'in (FHP) rehberliğinde bu büyük proje üzerinde çalıştı. Dr. Klaus Dreiner (HNEE).